My Cart
Cart 0

Infrarood fotocelWerking van de fotocel.

Deze set dient ter beveiliging bij het sluiten/opener van uw hekvleugels/garagedeuren.

Als er iets of iemand tussen uw vleugels staat, voorkomen deze cellen dat uw hek/garagedeuren kunnen sluiten/openen.

Bepaal een geschikte plaats voor de fotocellen. De fotocellen dienen recht tegenover elkaar uitgelijnd te zijn.Op de linker en de rechter paal/penant.
Zorg ervoor dat uw hekvleugels niet voor de fotocellen langslopen en verhinderen dat de cellen elkaar zien.

Zorg ervoor dat de zon niet pal in de cellen kan schijnen, gebeurt dit wel, dan dient u een kapje aan te brengen om dit te voorkomen.

Sluit ze aan op de printplaat in de 12 V ,de GND en de safe sensor aansluiting.
Verwijder het fabrieksmatig aangebrachte bruggetje.Sluit het systeem aan en test de werking van de fotocellen door de infrarood straal te onderbreken. Het relais in de ontvanger dient te klikken en de LED indicator knippert.

Bij het openen:

Als de infrarood straal wordt onderbroken zal het systeem:
A. Gewoon doorlopen indien motor 2 al geactiveerd is OF
B. Stoppen als motor 2 nog niet geactiveerd was.

2. Tijdens het sluiten:
Als de infrarood straal onderbroken wordt zal het systeem omkeren en de beide vleugels weer
openen.